vasario 23, 2011

Paskirstytas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas bei sugriežtinta projektų vykdymo ir lėšų apskaitos tvarka


Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba vasario 19 d. priėmė sprendimą dėl fondo lėšų paskirstymo šių metų projektams. Bendra paraiškų vertė siekė daugiau nei 78 mln. litų, tuo tarpu šių metų fondo biudžetas sudaro beveik 18,5 mln. litų ir yra 1,2 mln. litų mažesnis nei pernai. Šiemet sulaukta ir daugiau paraiškų – jų skaičius išaugo 70-čia, iki 601 paraiškos. Nuspręsta finansuoti 234 projektus. Taryba, priimdama sprendimus dėl lėšų skyrimo rėmėsi ekspertų išvadomis. Kartu buvo papildytos fondo administravimo taisyklės naujomis nuostatomis, kuriomis sugriežtinama fondo skiriamų lėšų apskaitos tvarka.

Pagal naujas taisykles paraiškoje numatytų projektų tikslinimas bus vykdomas tik gavus fondo tarybos leidimą. Fondo, t.y. valstybės biudžeto, lėšų naudojimui galios valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo pakeitimai, įtvirtinantys reikalavimą nuo šių metų liepos 1 d. atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais. Taip pat numatyta, jog tik 30 proc. projektui skirtų fondo lėšų galės būti panaudota darbo užmokesčiui finansuoti.

Atsižvelgiant į tai, jog dauguma organizacijų gavo keliskart mažesnį finansavimą nei buvo nurodyta paraiškoje, jų bus prašoma paaiškinti, ar fondui pateiktą, bet mažesnį finansavimą gavusį projektą ketinama vykdyti. Be to, fondo paramą gavusios organizacijos turės pateikti lėšų panaudojimo ataskaitas, priešingu atveju, kitais metais negalės pretenduoti į fondo finansavimą. Sporto infrastruktūros projektuose bus finansuojami atlikti konkretūs darbai.

Fondo paraiškas, pirmą kartą po to, kai 2007 m. buvo atskirti Kultūros ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondai, vertino ekspertai. Jie vadovavosi fondo administravimo taisyklėse nustatytais kriterijais. Vertinant projektus dėl infrastruktūros plėtros, vietinių ir tarptautinių renginių vienas svarbiausių kriterijų buvo savivaldybės ar atitinkamos srities ministerijos indėlis. Skiriant lėšas buvo atsižvelgta ir į tai, jog šiais metais vyksta pasirengimas Londono olimpiadai bei Europos vyrų krepšinio čempionatas.

Sporto šakų plėtojimui per federacijas šiais metais pagrindinis finansavimas skirtas per Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondą – šiemet skirta beveik 13 mln. litų. Finansuojamos buvo tos federacijos, kurių tarptautinės organizacijos yra prisijungusios prie Antidopingo konvencijos.

Galime pasidžiaugti,kad KKSFR lėšų ”gabaliuką” gaus ir SK ”Ardas” klubas – 10 tūkst.lt - Pr. Eigmino memorialinio tarptautinio sambo imtynių turnyro "Mūsų ateitis" organizavimui ir vykdymui, 5 tūkst.lt - Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui , Grindų riedulio federacijai skirta 10 tūkst.lt, o Žolės riedulio federacija šiemet gaus mažiau – 159 900 lt (pernai 180 000), Vilniaus sportinių žaidimų klubui "Žuvėdra" skirta 20 tūkst.lt žolės riedulio stadiono renovacijai ir aplinkai sutvarkyti.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą